Associacions i gremis

GEINSTAL des de l'inici de les seves activitats a participat i cooperat en diferents Associacions Empresarials, Gremis, ONG's, etc... Totes elles sempre encaminades tant en el desenvolupament de les iniciatives per a la defensa dels drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció com per a la defensa dels col·lectius de les empreses.