Classificacions i certificats

Registres empresarials

Registre empresarial Descripció
REIMITE 080150765 Instal·ladora mantenidora d'instal·laciones tèrmiques als edificis.
REIG 080150765 Instal·ladora mantenidora d'instal·lacions de gas.
REIF 080150765 Instal·ladora mantenidora d'instal·lacions frigorífiques.
REIE 080150765 Instal·ladora mantenidora d'instal·lacions de baixa tensió.
REIAP 080150765 Instal·ladora d'aparells a pressió.
REIP-2 080150765 Instal·ladora d'instal·lacions petrolíferes de categoria 2.
RECI-2 080150765 Instal·ladora mantenidora d'equips i sistemes de protecció contra incendis.
DQCT 080008931 Construcció completa, reparació y conservació d'edificis.

Certificats Clasificacions