Activitats
La nostra política està principalment enfocada cap al desenvolupament d'activitats en el camp de les instal·lacions i el seu manteniment com a contractista d'aquestes.

Abastem des de l'inici del projecte; dissenyant i oferint tota mena de solucions individualitzades en base a les necessitats de cada un dels projectes, fins la seva execució, posada en marxa i posterior manteniment.

Aire condicionat

 • Sistemes de VRV (Cabal de Refrigerant Variable).
 • Sistemes aire-aigua (Plantes refredadores, fan-coils, climatitzadors…).
 • Sistemes aigua-aigua (Torres de refrigeració, plantes refredadores elèctriques i/o absorció, unitats terminals…).
 • Sistemes d'expansió directa (tipus roof-top, compactes, partits...).
 • Sistemes d'acondicionament de precisió (sales informàtica, telecomunicacions…).
 • Sistemes d'acondicionament d'aire per a processos industrials (atmòsfera controlada, sales blanques, quiròfans).
 • Sistemes de producció d'energia combinats (plaques solars, fotovoltaiques…).

Calefacció

 • Sistema de calefacció amb caldera centralitzada.
 • Sistema de calefacció individual con radiadors.
 • Sistema de calefacció per terra radiant.
 • Sistema de calefacció industrial.
 • Aerotermes.
 • Convectors.

Electricitat

 • Connexions
 • Centres de Transformació.
 • Distribució en Baixa y Mitja tensió.
 • Il·luminació: interior, exterior.
 • Quadres elèctrics - generals - subquadres.
 • Instal·lacions elèctriques per a climatització, sales, C.P.D.
 • Instal·laciones elèctriques per a sales de màquines.
 • Grups electrògens.

Protecció contra incendis

 • Detecció convencional.
 • Detecció CO (garatges).
 • Extinció ruixadors y BIE’s.

Gas

 • Instal·lacions receptores en edificis, hospitals y hotels.
 • Muntants i instal·lacions interiors.
 • Instal·lacions interiors.
 • Instal·lacions en habitatges.

Fontaneria i sanejament

 • Xarxes de sanejament: pluvials y fecals.
 • Xarxes exteriors i interiors de fontaneria.
 • Grups de presió.

Ventilació

 • Renovació y aportació d'Aire Exterior per a la qualitat de l'Aire interior d'Edificis.
 • Ventilació de garatges.
 • Conductes d'evacuació de fums.

Telecomunicacions

 • Veu, dades y telefonia.
 • CCTV.
 • Megafonia.
 • Porters y vídeo porters.
 • Antenes TDT/sat.
 • Alarmes / Control d'accessos.
 • Audiovisuals.

Regulació i control

 • Gestió centralitzada d'eEdificis.
 • Control d'instal·lacions: climatització, il·luminació, etc.
 • Telegestió.

Serveis energètics (ESE)

 • Auditories energètiques.
 • Projectes energètics.
 • Gestió energètica.
 • Contractes serveis energètics.